• Scherpste tarieven
 • Binnen 24 uur uw container voor de deur
 • Grootste aanbod van NL
 • 100% milieuvriendelijk en duurzaam
 • Totaalleverancier voor elke afvalstroom

AFVALINZAMELING

De toegenomen aandacht voor de circulaire economie en de daaruit voortvloeiende wens van veel organisaties om duurzamer te ondernemen, biedt veel nieuwe kansen. Zeker op het gebied van afvalmanagement is het mogelijk om hierin een rol van betekenis te spelen. Hoe meer afval we recyclen, hoe beter dit is voor het milieu. Voor optimale recycling, dienen wij echter wel ons afval te scheiden.

 

GESCHEIDEN AFVALINZAMELING

Het scheiden van afval is beter voor het milieu. Maar wist u al dat het scheiden van afval ook een flinke verlaging van de afvalkosten met zich meebrengt? Al het afval dat niet geschikt is voor recycling, komt bij het restafval terecht. De naam zegt het eigenlijk al: dat is het afval dat overblijft (restant) nadat alle recyclebare stoffen apart zijn ingezameld. Restafval is een dure afvalstroom, want het wordt bij de verwerking verbrand. Dat heeft een grote negatieve impact op het milieu. De overheid hanteert daarom hogere tarieven voor de afvalstoffenbelasting voor het verbranden en storten van (rest)afval. Hoe minder restafval er dus overblijft, hoe lager de afvalkosten. Om dit te realiseren, is het van belang dat het scheiden van het afval en het afvoeren hiervan zo efficiënt mogelijk verloopt.

Wat kunnen wij uw klanten bieden?

 • Afvalscan
 • Afvalanalyse
 • Waste Logistics 2.0
 • Multi Afval Containers
 • Rolcontainers in alle soorten en maten
 • Miniperscontainers
 • Perscontainers
 • Alle afvalstromen op 1 factuur

Dennis van der Stoop

NSI
Ze hebben de wijze van factureren geheel op ons systeem aangepast

Sertan Urganci

HSU
Wat ons zeer aanspreekt is de proactieve houding van Milieu Service Nederland en de korte lijnen.

Janneke Olie

Facilicom
Wij scheiden afval bij de bron, middels de green bins! Deze Green Bins zijn 100% circulair, dat past ons goed.

SAMEN HET VERSCHIL MAKEN

In samenwerking met Milieu Service Nederland bevindt u zich als facilitaire dienstverlener in een sleutelpositie om uw relaties te helpen bij het verduurzamen van hun afvalbeheer. Voor optimaal resultaat dient de (gescheiden) afvalinzameling op alle fronten gewaarborgd te zijn. Het is bijvoorbeeld zonde als werknemers hun best doen om hun afval te scheiden, maar dat de schoonmaakploeg hier niet van op de hoogte is. Dan belanden alle afvalzakken mogelijk nog steeds in dezelfde container. Om dit te voorkomen, is een goede afstemming van het afvalbeleid nodig. Het informeren en onderwijzen van betreffende partijen is hierbij van groot belang.

AFVALINZAMELAAR

Voor succesvolle afvalscheiding en een duurzaam afvalmanagement zijn de juiste middelen nodig. Als totaalleverancier voor alle afvalstromen beschikt Milieu Service Nederland over een groot assortiment aan afvalcontainers. Met onze Multi Afval Containers (MAC’s) is het bijvoorbeeld mogelijk om meerdere afvalstromen te scheiden binnen één container. Dat maakt het scheiden aan de bron een fluitje van een cent! Daarnaast beschikken wij ook over een ruim assortiment aan rolcontainers en (mini)perscontainers. Dus ook het inrichten van een grotere, centrale afvalruimte is geen probleem. Dankzij de verschillende kleuren van onze rolcontainers en onze duidelijke afvalindicatieborden, is in één oogopslag te zien welk afval in welke container hoort. Uiteraard zorgen wij er ook voor dat al het ingezamelde afval zo milieuvriendelijk mogelijk wordt afgevoerd en verwerkt.

Meer over afvalinzameling

FACILITAIR DIENSTVERLENER

Het ledigen van de diverse afvalbakken op de verschillende inzamelpunten binnen een organisatie valt doorgaans onder het taakgebied van de facilitaire dienstverlener. Deze zorgt er onder andere voor dat er een schoonmaakploeg aanwezig is, dat deze ploeg weet wat er gedaan dient te worden en dat de ploeg hier de juiste middelen voor heeft. Als facilitair dienstverlener bevindt u zich dus in de uitgelezen positie om bij te dragen aan een duurzaam afvalbeheer. U weet immers wat voor afval er vrijkomt, hoeveel dit is en bent in staat om met behulp van Milieu Service Nederland een duurzamer beleid te adviseren én implementeren.

Meer informatie

INZICHT IN AFVAL

Het verduurzamen van het afvalmanagement begint bij het lokaliseren van de verbeterpunten. Op basis daarvan is het dan mogelijk om een verbeterplan op te stellen en dit door te voeren. Vervolgens is het noodzakelijk dat de resultaten worden gemonitord. Onze afvalscan en afvalanalyse brengen verbeterpunten aan het licht en maken het mogelijk om tijdig bij te sturen indien nodig.

AFVALSCAN

Als er op een locatie meerdere afvalstromen vrijkomen, raden wij aan om een afvalscan uit te voeren. Deze scan brengt de huidige wijze van afvalinzameling in kaart. Door in samenwerking met Milieu Service Nederland deze scan uit te voeren bij uw relaties, brengt u gegarandeerd diverse verbeterpunten aan het licht. Misschien toont de scan wel aan dat de CO2-uitstoot flink verlaagd kan worden of dat er veel meer mogelijkheden tot afvalscheiding zijn! Op basis van de resultaten stellen wij een verbeterplan op. Dit verbeterplan sluit naadloos aan op de specifieke situatie van de betreffende organisatie. Ieder bedrijf heeft immers andere wensen, behoeften en mogelijkheden.

Meer over de afvalscan

AFVALANALYSE

De afvalanalyse is een middel waarmee wij in kaart brengen uit welke afvalstoffen het restafval precies bestaat. Het is natuurlijk mogelijk dat hier recyclebare afvalstoffen tussen zitten. Zelfs als een organisatie zich al bezighoudt met het scheiden van afval. Misschien zijn er wel veel meer afvalstromen om te scheiden en weet een organisatie dit nog niet! Of er is meer educatie over het scheiden van afval nodig, omdat medewerkers nog twijfelen over wat bij welke afvalstroom hoort. Dankzij de afvalanalyse weten we wat er nodig is om de hoeveelheid restafval te verminderen. Daarnaast is het mogelijk om de afvalanalyse periodiek uit te voeren, zodat de resultaten regelmatig gecontroleerd kunnen worden.

Meer over de afvalanalyse

DUURZAME AFVALINZAMELING

Zowel het scheiden van afval als het samenpersen van afval hebben een positieve invloed op het milieu. Het scheiden van afval bevordert recycling. Dan hoeven we geen nieuwe grondstoffen te winnen voor nieuwe producten. Het is dan ook een belangrijk onderdeel bij de realisatie van een circulaire economie. Het samenpersen van afval zorgt ervoor dat containers minder snel vol zitten. Dit heeft een directe invloed op het aantal ledigingstransporten. Dit gaat dan namelijk flink omlaag. Hierdoor vermindert de CO2-uitstoot, want er zijn minder ritten nodig om containers te legen.

WASTELOGISTICS 2.0

Ons full-serviceconcept WasteLogistics 2.0 is volledig gericht op het inrichten van een duurzaam afvalbeheer. Dit doen wij aan de hand van drie principes:

 1. Zoveel mogelijk afval scheiden aan de bron
  De afvalstroom van het restafval dient zo klein mogelijk te zijn. Dit betekent dat er minder afval wordt verbrand en dat meer afval een nuttige nieuwe toepassing krijgt.
 1. Zoveel mogelijk afvalstromen persen
  Dankzij perscontainers zijn er minder transporten nodig om al het afval af te voeren. Dit heeft een positief effect op de CO2-uitstoot. Tevens rusten wij al onze perscontainers uit met een automatische volmelder. Hierdoor past de ledigingsfrequentie zich automatisch aan naar het gebruik. Onze unieke Miniperscontainer neemt bovendien slechts 8m2 vloeroppervlak in beslag, maar heeft een capaciteit die vergeleken kan worden met 24 rolcontainers van 1100 liter.
 1. Alle overgebleven afvalstromen in één keer afvoeren
  Door zoveel mogelijk afvalstromen in één keer af te voeren, beperken we het aantal ritten tot een minimum. We wisselen hierbij de volle containers om voor lege en schone containers.

IK WIL DUURZAAM ONDERNEMEN

Bent u op zoek naar manieren om uw afvalbeheer te optimaliseren? En wilt u uw toegevoegde waarde voor uw klanten nog verder vergroten door een rol te spelen bij het verduurzamen van hun afvalbeheer? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier. Wij komen graag een keer bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.

Top