• Scherpste tarieven
  • Binnen 24 uur uw container voor de deur
  • Grootste aanbod van NL
  • 100% milieuvriendelijk en duurzaam
  • Totaalleverancier voor elke afvalstroom

Afvalinzameling bij de Markthal in Rotterdam: een uitdaging van een ander niveau

01 juni 2015
Maarten van Lier

De Markthal in Rotterdam. Pas open sinds 1 oktober 2014, maar nu al een icoon in Rotterdam en ver daarbuiten. Het woon- en winkelgebouw is de eerste overdekte marktvloer van Nederland, waar bezoekers 7 dagen per week heerlijk kunnen eten en diverse soorten marktproducten kunnen kopen.

De samenwerking met eindbelegger Corio Nederland heeft er uiteindelijk toe geleid dat Milieu Service Nederland voor alle gebouwdelen de inzameling van de afvalstromen verzorgt. Naast de marktvloer (en de winkels) werkt Milieu Service Nederland in opdracht van de gemeente Rotterdam voor de bovengelegen appartementen (de huurwoningen zijn eigendom van Vesteda). Alleen onze unieke Miniperscontainers bieden namelijk een oplossing voor afvalinzameling bij de woningen. Milieu Service Nederland verzorgt daarnaast ook de afvaldiensten voor de ondergelegen parkeergarage van Interparking.

Zoektocht naar oplossingen
Al eind 2012 werd Milieu Service Nederland door ontwikkelaar Provast en eindbelegger Corio Nederland gevraagd om een advies te brengen ten aanzien van de afvalinzameling en -afvoer voor de Markthal. De afvalinzameling van het iconische project moest voldoen aan de richtlijnen van het door Corio Nederland gewenste BREEAM-certificaat. Het geheel nieuwe project, waarvan het succes nog onbekend was, dreef zowel Corio Nederland als Milieu Service Nederland tot een nieuw niveau omtrent afvalinzameling.

Voor de afvalinzameling zochten Corio Nederland en de Markthal een partner waarbij vertrouwen, openheid en eerlijkheid aan de basis staan van een langdurige samenwerking. Maarten van Lier, Centre Director Markthal Rotterdam: “wij zochten een partnership waarmee we de zoektocht naar oplossingen zouden aangaan.” Het was voor alle betrokken partijen al snel duidelijk dat dit project door het nieuwe karakter veel onduidelijkheden zou hebben. Dat vraagt improvisatie van de deelnemers. Een goede samenwerking is daarbij van essentieel belang. Vanuit dit partnership is het voor Milieu Service Nederland niet meer dan vanzelfsprekend dat zij waar mogelijk probeert te helpen. Mede op basis daarvan werd Milieu Service Nederland de afvalinzameling en -afvoer gegund. Vanaf de eerste dag heeft Milieu Service Nederland zich zo flexibel en proactief mogelijk opgesteld.

Advies geven over een onbekende situatie
Zoals normaal is bij grote afvalprojecten, maakte de accountmanager van Milieu Service Nederland vooraf een afvalscan. Dat de afvalscan deze keer meerdere gesprekken nog vóór de officiële aanbestedingsprocedure kostte was al een voorbode van de omvang van dit project. Na deze gesprekken dachten zowel Corio Nederland als Milieu Service Nederland de werkelijke toestroom aan afval redelijk in kaart te hebben gebracht. Al vanaf de eerste openingsdag van de Markthal kwamen we er echter achter dat we daadwerkelijk met een nieuw fenomeen te maken hadden. We werden gedwongen buiten de gebaande paden te denken.

De enorme bezoekersaantallen – eind april had de markthal al 5 miljoen bezoekers getrokken, gemiddeld bijna 24.000 per dag – zorgen voor een enorme hoeveelheid afval, waarvan het grootste deel bestaat uit etensresten, karton, plastic, glas en restafval. Dat in combinatie met de beperkte ruimte op de stands en de uniekheid van het gebouw, zorgden ervoor dat de inzameling, scheiding en afvoer van het afval om nieuwe oplossingen vroeg.

Analyseren en optimaliseren
Al tijdens de opstartfase heeft Milieu Service Nederland, samen met Corio Nederland, dagelijks meerdere uren geïnvesteerd om de processen van de afvalinzameling in goede banen te leiden. Continu analyseren, bijsturen en opnieuw uitvoeren leidde tot een gestroomlijnd proces. Inmiddels plaatste Milieu Service Nederland drie Minipersen bij de Markthal. De drie persen voor restafval en karton worden dagelijks (en in het weekend soms zelfs twee keer per dag) geleegd. Ter illustratie: één Minipers heeft een capaciteit van ruim 27.000 liter. Dat staat gelijk aan zo’n 110 klikocontainers zoals u die thuis ook heeft. En die worden dus dagelijks geleegd.

Een goede oplossing die voldoet aan alle eisen
Uiteindelijk is het gebouw, geheel conform de wens van Corio Nederland, BREEAM gecertificeerd. Met een gecertificeerd BREEAM-expert in huis en als specialist in de vastgoedsector heeft Milieu Service Nederland veel ervaring met BREEAM. Tijdens de adviesfase is dan ook rekening gehouden met de BREEAM-richtlijnen. Goed scheiden van afvalstromen, het plaatsen van de juiste aanduiding naar inzamelmiddelen en specifieke verwerking van bepaalde afvalsoorten zijn daarbij onderdelen die zijn meegenomen. Ook in de praktijk worden de voorwaarden vanuit dit label bewaakt. Naast een dagelijkse controle en aansturing door de marktmeester, vindt er periodiek (management)overleg plaats. Tijdens dit overleg komen zaken als afvalstoffenrapportages ter sprake. Dit geeft de Markthal inzicht in de hoeveelheden afval die geproduceerd en afgevoerd worden en hoe de specifieke afvalstromen worden verwerkt.

Top