• Scherpste tarieven
  • Binnen 24 uur uw container voor de deur
  • Grootste aanbod van NL
  • 100% milieuvriendelijk en duurzaam
  • Totaalleverancier voor elke afvalstroom

Archiefvernietiging conform internationale NAID-richtlijnen

16 juli 2015
NAID certificaat

Milieu Service Nederland is specialist in het vernietigen van vertrouwelijke informatie. Dat doen wij met de modernste apparatuur en volgens richtlijnen waarbij u zeker bent dat het vernietigen zorgvuldig gebeurt. De NAID, National Association for Information Destruction, is de internationale overkoepelende organisatie voor bedrijven die zich bezighouden met vernietiging van algemene en vertrouwelijke administraties en documenten. Milieu Service Nederland volgt de NAID-richtlijnen en zorgt voor een juiste uitvoering van regelgeving en garandeert dat u als beheerder van de gegevens kunt vertrouwen op betrouwbare archiefvernietiging.

Reputatie

Veel instellingen en organisaties zijn geneigd administraties en documenten zelf te vernietigen of over te laten aan niet gespecialiseerde ondernemingen. In de praktijk blijkt dat gevoelige informatie van organisaties (bijvoorbeeld banken, ziekenhuizen, overheidsinstellingen, notaris- en advocatenkantoren) regelmatig in verkeerde handen vallen. Dat komt doordat (niet gespecialiseerde) ondernemingen niet de juiste expertise hebben voor het correct vernietigen van documenten. Uiteraard wilt u niet dat gevoelige informatie van uw klanten, patiënten en/of medewerkers in verkeerde handen vallen. Gebeurt het in uw organisatie, dan is de reputatie van uw bedrijf voor altijd geschonden.

Een goede organisatie beschikt over een privacyprotocol waarin is aangegeven hoe moet worden omgegaan met gevoelige informatie. Wat gooit u weg? Vernietigt u zelf, of laat u het door een gespecialiseerd bedrijf verzorgen? Verkeerd handelen van organisaties heeft in de afgelopen jaren tot sensationele krantenkoppen geleid. Klanten mogen van u verwachten dat u hun persoonlijke gegevens uitermate zorgvuldig beschermt. Veilig vervoeren en vernietigen van gegevens hoort daarbij.

Waarom niet zelf vernietigen?

Het uitbesteden van vernietigingswerk heeft veel voordelen. Werken met een bedrijf dat aangesloten is bij de NAID, zoals Milieu Service Nederland, biedt u de zekerheid dat de papiervernietiging op de meest veilige en betrouwbare manier en met de modernste technieken wordt gedaan. Door gebruik te maken van specialisten in papiervernietiging hoeft u zelf niet te investeren in dure machines, of extra personele kosten te maken. Tevens wordt uw zorg om gevoelige informatie uit de administratie te halen, overgedragen aan Milieu Service Nederland. U hebt er geen omkijken meer naar.

De goede naam van diverse organisaties en instellingen is de afgelopen tijd onder druk komen te staan doordat privacygegevens toegankelijk werden voor derden. Het beheren van persoonlijke gegevens is aan strenge eisen gebonden. Veel organisaties gaan over tot vernietiging van overbodige administratie. Daarin schuilt het gevaar dat het scheiden van gevoelige en niet-gevoelige informatie niet goed gebeurt en dat persoonlijke gegevens bij de ‘niet-gevoelige informatie’ belandt. De gegevens worden vervolgens niet vernietigd en belanden in verkeerde handen. Dat schaadt de goede naam van uw bedrijf enorm. Van bedrijven die zijn aangesloten bij de NAID is het uitgesloten dat er hiaten zijn in de vernietiging van vertrouwelijke informatie. Bij NAID-leden bent u er altijd van verzekerd dat documenten in betrouwbare handen zijn en dat de werkzaamheden zorgvuldig en veilig worden verricht.

Betrouwbaarheid en veiligheid met NAID

Een organisatie moet bij het beheren van vertrouwelijke informatie altijd de hoogste ethische norm uitdragen. Iedere fout wordt afgestraft met boetes of een negatief imago. Het slordig omgaan met de informatie kan u dus duur komen te staan.

De vernietigingsbedrijven aangesloten bij de NAID garanderen dat administratie en documenten altijd zorgvuldig worden vernietigd. Als NAID-lid maakt Milieu Service Nederland deel uit van het wereldwijde netwerk dat zich ten doel stelt de veiligheid en betrouwbaarheid van de papiervernietigingssector te verhogen. Leden zijn gebonden aan een strenge gedragscode en zijn optimaal geïnformeerd over actuele wet- en regelgeving. Het lidmaatschap van NAID Nederland betekent dat werkzaamheden worden verricht volgens de hoge norm die het aan de leden stelt. NAID-leden moeten voldoen aan de volgende eisen:

  • Het werk en uw vertrouwen worden bijzonder serieus genomen. Als professionals binnen de sector wordt een hoogwaardige kwaliteitsnorm nagestreefd;
  • Het personeel is gescreend en gekwalificeerd en weet hoe belangrijk het is om zorgvuldig met vertrouwelijk materiaal om te gaan;
  • De leden hebben de beschikking over de meest geavanceerde machines en shredders;
  • Ze profiteren optimaal van de gedeelde kennis en ervaringen van het wereldwijde NAID-netwerk, waarmee u als klant uw voordeel doet, en;
  • Ze zijn gespecialiseerd in vernietigen. Niet alleen in het vernietigen van uw vertrouwelijk papier, maar ook in het vernietigen van andere informatiedragers zoals harde schijven, cd-roms en overbodige producten als bedrijfskleding.
Top