• Scherpste tarieven
  • Binnen 24 uur uw container voor de deur
  • Grootste aanbod van NL
  • 100% milieuvriendelijk en duurzaam
  • Totaalleverancier voor elke afvalstroom

Genoeg van al die verschillende containers bij uw winkelcentrum?

13 oktober 2015
Winkelcentrum Boven 't Y

Kent u dat? U bent eigenaar (of beheerder) van een winkelcentrum en alle huurders moeten zelf zorgen dat de bij hen vrijkomende afvalstromen op een verantwoorde wijze worden afgevoerd. De kans is groot dat u langs de (achter)gevel(s) van uw winkelcentrum een heleboel (verschillende) rolcontainers aantreft. Naast dat het aangezicht hierdoor minder fraai is dan u zou wensen, kan dit ook gevolgen hebben voor uw brandverzekering.

Aangezien er in een winkelcentrum vaak behoorlijke hoeveelheden restafval en papier/karton vrijkomen, zal het “bundelen” van de individuele volumes voor de winkeliers ook leiden tot een besparing op hun afvalkosten.

Doordat alle afzonderlijke winkeliers vaak allemaal verschillende contracten, met verschillende leveranciers en met verschillende einddata hebben, is het voor u als vastgoedeigenaar of vastgoedbeheerder een zeer arbeidsintensieve klus om deze situatie om te buigen naar een centrale manier van inzamelen. Daarnaast is het dan ook nog maar de vraag of u deze kosten kunt (of wilt) opnemen in de servicekosten. Hiervoor is namelijk vaak een meerderheid van de huurders nodig die akkoord gaan met een dergelijke wijziging.


Miniperscontainer

Om u als eigenaar en mogelijke initiatiefnemer hierin te ontzorgen, hebben wij hiervoor een oplossing voorhanden, te weten: onze unieke Miniperscontainer. Met het Miniperscontainer met registratiemodulespeciaal voor onze vastgoedrelaties ontwikkelde registratiesysteem. Om ervoor te zorgen dat u uw doel bereikt (bijvoorbeeld geen rolcontainers meer langs het winkelcentrum), zonder dat dit een aanslag betekent op uw (vaak kostbare) tijd en de winkeliers de mogelijkheid krijgen om beduidend minder kosten te betalen voor hun vuilafvoer, zullen wij samen met u een plan opstellen. Hierna zullen wij alle individuele winkeliers bezoeken of anderszins benaderen, met als uiteindelijk doel om hen rechtstreeks bij ons klant te maken. Simpel gezegd komt het er in deze constructie op neer dat de deelnemende winkeliers een gering maandelijks abonnement betalen en daarnaast een vast bedrag per inworp van het afval. Bij voldoende aanbod van papier/karton zullen wij deze afvalstroom gratis afvoeren.


Winkelcentrum Boven ’t Y

Plattegrond winkelcentrum Boven 't YDe hierboven geschetste situatie speelde zich ook af bij Winkelcentrum Boven ’t Y in Amsterdam-Noord. Dit is een collectief winkelcentrum dat in beheer is bij Stichting CBW / MVGM. In dit winkelcentrum zijn ongeveer 175 winkels gehuisvest en kent meerdere eigenaren. Voorheen regelde alle winkeliers zelf de afvoer van het bij hen vrijkomende afval. Hierdoor stonden de verschillende expeditiehofjes bezaaid met rolcontainers, welke allemaal tegen de achtergevels stonden opgesteld. Dit was een doorn in het oog van de verschillende eigenaren. Naast dat dit een niet al te fraai gevelbeeld geeft, had dit ook consequenties voor de (brand)veiligheid en de polissen van de opstalverzekering(en). Als landelijke dienstverlener voor MVGM kregen wij de vraag voorgeschoteld of wij hiervoor een oplossing konden bedenken. Na overeenstemming over de wijze van inzamelen en afvoeren en over de manier waarop wij de winkeliers zouden gaan benaderen, hebben wij alle winkeliers bezocht, wat een zeer tijdsintensief traject is geweest. Enerzijds heb je te maken met plaatselijke winkeliers, waarbij je in de winkel meestal spreekt met de winkeleigenaar. Anderzijds heb je te maken met landelijke winkelformules, waarbij een filiaalmanager niet altijd beslissingsbevoegd is of waar de winkelketen landelijke afspraken heeft gemaakt met een bepaalde leverancier. Uiteindelijk hebben onze inspanningen ertoe geleid dat wij begin van dit jaar in vier expeditiehofjes onze unieke Miniperscontainers met registratiemodule hebben geplaatst.

Onze Miniperscontainer met registratiesysteem zorgt ervoor dat er voor de winkeliers ook een eerlijke wijze van toerekening van de kosten kan plaatsvinden. Zij betalen immers enkel voor het afval dat zij daadwerkelijk aanbieden (het inmiddels bekende principe van ‘de vervuiler betaalt’). Zo lang een winkelier nog een lopend contract heeft met zijn of haar huidige leverancier, neemt hij ook nog niet deel aan dit systeem. Zodra de betreffende winkelier contractvrij is zal hij gaan instromen en krijgt hij of zijn een op zijn of haar naam geprogrammeerde elektrische sleutel, waarna men gaat deelnemen in het systeem en dus ook pas gebruik gaat maken van het met ons afgesloten abonnement

Momenteel is het aantal containers dat hier nog buiten staat aanzienlijk geslonken. Dat niet in één keer alle containers tegelijkertijd weg kunnen zijn moge duidelijk zijn. We hebben immers met elkaar de lopende overeenkomsten met de huidige leveranciers te respecteren.

Mocht u met een dergelijke situatie te maken krijgen en/of hierover nadere informatie wensen te krijgen, neemt u dan contact met ons op of maakt u een afspraak met uw Branchemanager Vastgoed, welke hiervoor graag met u van gedachten wisselt om u te voorzien van de juiste informatie.

Top