• Scherpste tarieven
  • Binnen 24 uur uw container voor de deur
  • Grootste aanbod van NL
  • 100% milieuvriendelijk en duurzaam
  • Totaalleverancier voor elke afvalstroom

Milieu Service Nederland heeft eigen BREEAM Expert in huis!

01 juni 2015

Duurzaamheid, in de breedste zin van het woord, is momenteel een belangrijk speerpunt bij vele vastgoedeigenaren en -gebruikers. Dat merkt Milieu Service Nederland als specialist in de vastgoedsector als geen ander. Optimalisering van de afvalinzameling is een wezenlijk onderdeel van de verduurzaming van vastgoed.
Eén van de belangrijkste duurzaamheidslabels is momenteel BREEAM. BREEAM heeft in de vastgoedsector een breed draagvlak en geniet daardoor aanzien. Onze Branchemanager Vastgoed Dirk de Heus is gekwalificeerd als BREEAM Expert In-Use. Milieu Service Nederland kan daardoor vastgoedpartijen optimaal adviseren over afvalinzameling volgens de regels van BREEAM.

Al enkele jaren wordt onze kennis en expertise op ons vakgebied van afvalinzameling aangesproken. Hoewel de afvalinzameling binnen de BREEAM-waardering slechts een klein onderdeel is, kunnen verkeerde keuzes omtrent afvalinzameling verstrekkende gevolgen hebben. Goed advies op het gebied van duurzaamheid en de begeleiding ervan bij de uiteindelijke implementatie is daarbij dus van wezenlijk belang.

Afvalmanagementadvies van Milieu Service Nederland
Afvalmanagement gaat veel verder dan het inzamelen en afvoeren van het afval dat op de locatie vrijkomt. Op het gebied van inzameling en afvoer van afval zijn diverse verbeteringen te realiseren. Een optimaliseringslag heeft onder andere tot doel om het aantal transportbewegingen tot het absolute minimum te beperken.

Daarnaast ligt de focus op het verminderen van afval. Milieu Service Nederland realiseert dit onder andere door een betere scheiding op de plek waar het afval wordt geproduceerd. Samen met u richt Milieu Service Nederland alle afvalprocessen in de organisatie in zodat deze zo efficiënt mogelijk verlopen.

Deze verbeteringen zijn milieuvriendelijker en het doorvoeren ervan leidt regelmatig tot lagere kosten. Milieu Service Nederland probeert als tussenpersoon in dit traject zowel voor vastgoedeigenaren als voor -gebruikers een win-winsituatie te creëren. Zo zijn de afvalkosten vaak een wezenlijk onderdeel van de servicekosten.

Rapportages conform GRESB
De prestaties op het gebied van duurzaamheid kunnen op meerdere manieren worden gemonitord en gemeten. Hiervoor worden momenteel diverse benchmarks en duurzaamheidslabels gebruikt, waaronder bijvoorbeeld GRESB. Kort gezegd wordt in deze benchmark de hoeveelheden afval die de gebouwen in uw portfolio produceren verzameld. Aan de hand van de resultaten kan een deelnemende vastgoedeigenaar meten wat zijn prestatie is ten opzichte van het gemiddelde en ten opzichte van andere eigenaren.

Bij een nieuwbouwproject zijn de voortrajecten vaak vrij lang en intensief. Wij steken hier graag onze kennis, tijd en energie in om vastgoedpartijen zoveel mogelijk te ontlasten. Hier hebben wij inmiddels al de noodzakelijke ervaringen in. De Markthal in Rotterdam is daar een mooi voorbeeld van.

Top