• Scherpste tarieven
  • Binnen 24 uur uw container voor de deur
  • Grootste aanbod van NL
  • 100% milieuvriendelijk en duurzaam
  • Totaalleverancier voor elke afvalstroom

Ontwikkelingen in de afvalbranche

23 november 2016

Graag informeren wij u over de ontwikkelingen in de afvalbranche. Verschillende factoren spelen hierbij een rol, zoals verwerkingstarieven van het afval, loonontwikkeling, brandstofprijzen en materiaalkosten.


Verbrandingstarieven nemen toe

Het toenemende aanbod van buitenlands afval op de Nederlandse markt en de economie die sterk aantrekt zorgt voor een capaciteitstekort bij de verbrandingsovens. Hierdoor zullen de verbrandingstarieven sterk stijgen.


Wettelijke afvalstoffenbelasting stijgt waarschijnlijk

De Nederlandse Overheid wil in de komende 10 jaar, met het programma ‘Van Afval Naar Grondstof’, de hoeveelheid afval die gestort of verbrand wordt halveren. Daar waar restafval en bouw- en sloopafval nog verbrand en/of gestort wordt, moeten we streven naar nog betere afvalscheiding. Met een belasting op afvalverbranding en storten wil het kabinet de overgang naar een circulaire economie stimuleren. Gemeenten en bedrijven worden aangemoedigd meer afval aan de bron te scheiden. Hierdoor wordt zoveel mogelijk voorkomen dat recyclebare grondstoffen verloren gaan.


Verwerkingstarieven overige afvalstromen stijgen

Voor specifieke afvalstromen zoals plastic/PVC, groenafval en dakafval gelden kleinere aanpassingen.


Gelimiteerde verwerkingscapaciteit hout

Vanuit de spaanplaat- en biomassa-industrie daalt de vraag naar hout, onder andere door het wegvallen van groene energiesubsidies. De verwerkingskosten van afvalhout waren daarom in 2016 met tientallen procenten gestegen. Het vooruitzicht op deze markt is niet positief, ook de import van hout heeft een negatieve invloed. Wij sluiten niet uit dat er opnieuw wijzigingen plaatsvinden en dat er mogelijk met dagprijzen gewerkt zal worden. 


Transportkosten stijgen

File en drukte op de weg belemmeren de inzamelingsefficiëntie. Ook is de dieselprijs sterk gestegen.


 

 

Top