• Scherpste tarieven
  • Binnen 24 uur uw container voor de deur
  • Grootste aanbod van NL
  • 100% milieuvriendelijk en duurzaam
  • Totaalleverancier voor elke afvalstroom

Plastic afval op de Zuidas te Amsterdam in kaart gebracht

11 september 2014
Plastic afval op de Zuidas te Amsterdam in kaart gebracht

Bedrijven op de Amsterdamse Zuidas worden door middel van een ‘Plastic Challenge’ uitgedaagd om een week lang plastic afval te scheiden. De initiatiefnemers willen bedrijven en werknemers van de Zuidas laten zien hoeveel plastic afval in het gebied wordt geproduceerd. Het doel van de challenge is bedrijven te stimuleren meer plastic in te zamelen en zo de Zuidas een stuk duurzamer te maken.

Als afvalinzamelaar voor veel bedrijven op de Zuidas in Amsterdam steunt Milieu Service Nederland dit initiatief. Plastic kan met de rolcontainers van Milieu Service Nederland gemakkelijk gescheiden worden. Gescheiden plastic kan gebruikt worden als grondstof voor vele hoogwaardige toepassingen. Milieu Service Nederland probeert klanten al zoveel mogelijk te stimuleren om plastic afval gescheiden in te zamelen en heeft daarvoor dan ook simpele oplossingen op maat. Toch wordt nog veel plastic bij het restafval gegooid. Daarom steunt Milieu Service Nederland de Plastic Challenge graag.

Het initiatief, opgezet door vijf young professionals werkzaam op de Zuidas, loopt van 15 t/m 19 september. Van een deel van het ingezamelde plastic afval zullen studenten van de Rietveld Academie een kunstwerk maken. Dit kunstwerk wordt op 24 september tijdens een afsluitend event gepresenteerd. Tijdens dit event wordt ook duidelijk hoeveel plastic afval de bedrijven produceren.

Milieu Service Nederland steunt dit initiatief door deelnemende bedrijven zoveel mogelijk te ondersteunen hun plastic simpel gescheiden in te zamelen. Met behulp van onze afvalscans kan de meest optimale afvalinzameling worden gecreëerd. Wilt u ook uw plastic afval gescheiden inzamelen? Met de service van Milieu Service Nederland gaat dit heel simpel en voordelig. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Top