Ook milieubewust uw afval laten inzamelen?

Vraag offerte aan

Certificaten

Milieu Service Nederland is in het bezit van verschillende certificaten en kwaliteitskeurmerken:


ISO 14001:2015

Het milieumanagementsysteem van Milieu Service Nederland is goedgekeurd volgens de milieumanagementnorm ISO 14001:2015. Dit houdt in dat wij volgens de daarvoor gestelde milieunormen als tussenschakel tussen bedrijven en afvalverwerkers zorgdragen voor afvalsturing, afvaladvies en afvalmanagement en dat de inzameling van papier, karton, bedrijfsafval, het transporteren van afvalcontainers en het vernietigen van vertrouwelijke informatie op locatie volgens die normen geschiedt. Bekijk certificaat


ISO 9001:2015

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. ISO 9001 geeft aan dat Milieu Service Nederland in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op onze diensten van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen die we aan onszelf stellen. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Bekijk certificaat


MVO Prestatieladder (ISO 26000)

De MVO Prestatieladder is een certificatienorm voor maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en bestaat uit 3 onderdelen. Eisen aan een managementsysteem voor de invoering en ontwikkeling van MVO, afstemming en verantwoording aan belanghebbenden van de organisatie en 33 MVO-indicatoren. De indicatoren zijn onderverdeeld in 7 MVO-kernthema’s, welke gelijk zijn aan de MVO-kernonderwerpen uit ISO 26000. De MVO prestatieladder maakt onze inspanningen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen inzichtelijk. Bekijk certificaat


VCA*

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om bedrijven veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. VCA is meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Bekijk certificaat


NAID

Ons lidmaatschap bij NAID (National Association for Information Destruction) verzekert u dat administratie en documenten zorgvuldig worden vernietigd. Hiermee binden wij ons aan strenge eisen en laten wij ons structureel informeren over de laatste wet- en regelgeving. Het betekent onder andere dat ons personeel gekwalificeerd is en weet hoe ze met uw vertrouwelijke informatie om moeten gaan, dat wij beschikken over de meest geavanceerde machines en shredders en profiteren van gedeelde kennis van het NAID netwerk. Bekijk certificaat


VIHB

Aan het omgaan met afvalstoffen worden strikte eisen gesteld. Binnen Nederland moeten inzamelaars, handelaars, bemiddelaars en vervoerders zich laten registreren op de zogenaamde VIHB-lijst. Om voor registratie in aanmerking te komen moet de ondernemer kunnen aantonen dat hij betrouwbaar en vakbekwaam is. Milieu Service Nederland is in het bezit van deze registratie. Bekijk certificaat

Top