• Scherpste tarieven
  • Binnen 24 uur uw container voor de deur
  • Grootste aanbod van NL
  • 100% milieuvriendelijk en duurzaam
  • Totaalleverancier voor elke afvalstroom

CERTIFICATEN

Milieu Service Nederland is in het bezit van verschillende certificaten en kwaliteitskeurmerken:


ISO 14001:2015

Het milieumanagementsysteem van Milieu Service Nederland is goedgekeurd volgens de milieumanagementnorm ISO 14001:2015. Dit houdt in dat wij volgens de daarvoor gestelde milieunormen als tussenschakel tussen bedrijven en afvalverwerkers zorgdragen voor afvalsturing, afvaladvies en afvalmanagement en dat de inzameling van papier, karton, bedrijfsafval, het transporteren van afvalcontainers en het vernietigen van vertrouwelijke informatie op locatie volgens die normen geschiedt. Bekijk certificaat


ISO 9001:2015

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. ISO 9001 geeft aan dat Milieu Service Nederland in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op onze diensten van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen die we aan onszelf stellen. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Bekijk certificaat


ISO 26000:2010

Aan de hand van NEN-ISO 26000 heeft Milieu Service Nederland haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ‘op maat’ invulling gegeven. Wij hebben een ISO 26000 zelfverklaring opgesteld over ons MVO-beleid en een daarbij behorend compleet en helder rapport als onderbouwing. Middels dit rapport willen wij laten zien dat wij de principes en richtlijnen van MVO toepassen. Bekijk certificaat

Indien u de volledige rapportage wilt inzien kunt u hiervoor contact opnemen met uw persoonlijke accountmanager.


VCA*

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om bedrijven veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. VCA is meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Bekijk certificaat


NAID

Ons lidmaatschap bij NAID (National Association for Information Destruction) verzekert u dat administratie en documenten zorgvuldig worden vernietigd. Hiermee binden wij ons aan strenge eisen en laten wij ons structureel informeren over de laatste wet- en regelgeving. Het betekent onder andere dat ons personeel gekwalificeerd is en weet hoe ze met uw vertrouwelijke informatie om moeten gaan, dat wij beschikken over de meest geavanceerde machines en shredders en profiteren van gedeelde kennis van het NAID netwerk. Bekijk certificaat


VIHB

Aan het omgaan met afvalstoffen worden strikte eisen gesteld. Binnen Nederland moeten inzamelaars, handelaars, bemiddelaars en vervoerders zich laten registreren op de zogenaamde VIHB-lijst. Om voor registratie in aanmerking te komen moet de ondernemer kunnen aantonen dat hij betrouwbaar en vakbekwaam is. Milieu Service Nederland is in het bezit van deze registratie. Bekijk certificaat


NEDERLANDSE RAAD WINKELCENTRA

Wij zijn lid van de Nederlandse Raad Winkelcentra (NRW). Met jarenlange ervaring in het inzamelen van afval in winkelcentra mogen wij ons op dat vlak inmiddels deskundig noemen. Wij delen onze ervaringen in de raad met andere deskundigen, belanghebbenden en vernieuwers. Door de snel veranderende ontwikkeling is kennisdeling onmisbaar in deze branche. Leden van de NRW blijven door elkaars kennis en ervaring op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en innovaties. Lees meer over de NRW.


DUTCH GREEN BUILDING COUNCIL

Milieu Service Nederland is participant van de Stichting Dutch Green Building Council (DGBC). DGBC is een onafhankelijke non-profit netwerkorganisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Ook beheert en ontwikkelt DGBC het BREEAM duurzaamheidskeurmerk. Dit is nationaal en internationaal hét keurmerk om de duurzame prestaties van gebouwen en gebieden te beoordelen. Vastgoedeigenaren, beheerders en huurders hechten steeds meer waarde aan duurzaamheid. Ook ‘afval’ is een van de duurzaamheidscategorieën waarmee de duurzaamheidsprestatie van een gebouw wordt gemonitord. Door afval zoveel mogelijk te scheiden, kan een groot deel van het afval hergebruikt worden als een grondstof voor nieuwe producten. Onze vastgoed-specialisten zijn BREEAM Expert en adviseren organisaties bij het certificeren van gebouwen. Lees meer over DCGB.

Top