• Scherpste tarieven
  • Binnen 24 uur uw container voor de deur
  • Grootste aanbod van NL
  • 100% milieuvriendelijk en duurzaam
  • Totaalleverancier voor elke afvalstroom

AFVALMANAGEMENT EN OPTIMALISATIE

Milieu Service Nederland beschikt over jarenlange ervaring en deskundigheid op het gebied van afvalinzameling. Daarom zijn wij in staat om mee te denken over gepaste, vooruitstrevende en innovatieve oplossingen. De uitdagende vragen van Facilicom Group zijn bleken daardoor geen enkel probleem te zijn.

Op het gebied van afvalreductie zijn wij in staat om alle afvalstromen in kaart te brengen, te zien waar de knelpunten en verbeterpunten liggen en om vervolgens oplossingen aan te dragen die duurzaam en efficiënt zijn.

AFVAL SCHEIDEN BIJ DE BRON

Zo start Milieu Service Nederland binnen Facilicom Group een campagne over het gebruik van modulaire afvalcontainers. Deze containers maken het mogelijk om afval al bij de bron te scheiden. Het scheiden van het afval bij bron, zorgt ervoor dat Facilicom Group duurzamer onderneemt. Ook zorgt deze scheiding ervoor dat de afvalstromen direct verder worden geoptimaliseerd.

Meer informatie

REDUCTIE VAN DE CO2-UITSTOOT

Eén van de vragen van Facilicom Group was om mee te denken om manieren te vinden om de uitstoot van CO2 te reduceren. Dankzij onze ervaring en deskundigheid zijn we bij Milieu Service Nederland in staat om te investeren in nieuwe duurzame oplossingen voor specifieke vraagstukken. Ook het bedenken van custom-made oplossingen, bijvoorbeeld voor CO2-reductie, behoort tot de mogelijkheden. Hiermee valt een nulpunt te bepalen voor de huidige CO2-uitstoot en kunnen wij aangeven waar verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Daarnaast kan er periodiek worden gecontroleerd of de gestelde doelen behaald zijn.

FACILITAIRE DIENSTVERLENING

Dankzij de vele klanten die Milieu Service Nederland al heeft in de facilitaire dienstverlening, kunnen wij middels benchmarking kijken wat de best practices zijn voor afvalmanagement in de facilitaire dienstverlening. Dit maakt het mogelijk om maatwerk te leveren aan Facilicom Group en direct in te spelen op de behoeften die in de facilitaire dienstverlening het meest urgent zijn. Daarnaast zoeken wij op deze manier naar nieuwe vooruitstrevende inzamelmethoden en verwerkingstechnieken. Onze uitmuntende partnerships maken het ons vervolgens mogelijk om alle afvalstromen in te zamelen.

CENTRALE FACTURATIE EN EEN SPECIAAL ACCOUNTTEAM

Centrale facturatie voor alle locaties maakt het voor Facilicom Group mogelijk om goed overzicht te houden op alle in te zamelen afvalstromen. Daarnaast zorgt de centrale facturatie voor centrale afvalstoffenoverzichten en vermindert dit het aantal administratieve handelingen.

Milieu Service Nederland heeft speciaal voor Facilicom Group een speciaal accountteam opgesteld. Dit accountteam gaat, samen met een team van Facilicom Group, zorg dragen voor het op de juiste manier implementeren van de wijzigingen. Ook blijft dit team monitoren of de doelstellingen behaald worden en of er nog andere zaken zijn waar behoefte aan is.

Ronald Voorsluijs, Algemeen Directeur van Milieu Service Nederland, is trots op de gunning van Facilicom Group: “Facilicom Group biedt ons een mooie uitdaging om, met het oog op duurzaamheid, hun afvalmanagement te optimaliseren om zo een Zero Waste situatie te creëren. Met onze kennis en ervaring kunnen wij de juiste innovatieve oplossingen bieden waar Facilicom Group behoefte aan heeft. Wij zijn ontzettend trots dat wij deze kennis nu voor deze marktleider op het gebied van facilitaire dienstverlening mogen gaan inzetten en kijken uit naar een prettige, langdurige samenwerking.”

 

Vraag offerte aan

Wesley Lagerwerf

Facilicom Group
Met de focus op duurzaamheid en efficiency gaan wij actief met ons afval aan de slag
Top