• Scherpste tarieven
  • Binnen 24 uur uw container voor de deur
  • Grootste aanbod van NL
  • 100% milieuvriendelijk en duurzaam
  • Totaalleverancier voor elke afvalstroom

Bij afvalinzameling gaat het niet alleen om het inzamelen van uw afval. Onze dienstverlening is zo afgestemd dat uw afval op een zo voordelig en duurzaam mogelijke manier wordt ingezameld. Wij zijn overtuigd van de meerwaarde van duurzaam ondernemen en zullen onze klanten, waar mogelijk, helpen hun afval zo effectief en duurzaam mogelijk in te zamelen. Al onze accountmanagers geven onze (toekomstige) klanten advies conform de Ladder van Lansink en het Landelijk afvalbeheerplan 3 (LAP3).

 

KANTOOR MILIEU SERVICE NEDERLAND

Ook binnen onze eigen muren geven wij graag het goede voorbeeld. Tijdens de verbouwing van ons nieuwe bedrijfspand is er rekening gehouden met diverse milieubesparende maatregelen, zoals goede isolatie, ledverlichting en de meest moderne en duurzame apparatuur en installaties voor koeling en verwarming. Ons pand heeft dan ook energielabel A.

AFVAL

Afval bij de bron scheiden is vaak de beste manier van afval scheiden. Binnen ons kantoor hebben we daarom op verschillende plekken modulaire afvalbakken staan. Medewerkers kunnen hier hun plastic, papier, koffiebekers en restafval gescheiden in weggooien.

 

KOFFIEBEKERS

Er wordt behoorlijk wat koffie (en thee) gedronken gedurende de dag. Op kantoor kiezen wij voor biologische kartonnen wegwerpbekers (PLA). De vaatwasser hoeft nauwelijks te draaien. Omdat de bekers apart ingezameld worden, kunnen ze optimaal gerecycled worden. Om onze collega’s te stimuleren hun kartonnen beker meerdere keren te gebruiken, kan op de beker aangegeven worden van wie de bekers is en welke drank je er graag in hebt bij een volgende ronde.

MINDER TRANSPORTEN

Daarnaast bekijken we het aantal transporten. Is het mogelijk het aantal transporten omlaag te brengen? Immers: bij meer transporten wordt het milieu meer belast en zijn de kosten hoger. Daarom zorgen wij ervoor dat het formaat afvalcontainer precies aansluit bij de hoeveelheid afval en proberen we de ledigingsfrequentie zo laag mogelijk te houden. Uiteraard houden we hierbij rekening met het soort afval en eventuele nadelen van een lagere ledigingsfrequentie, zoals stankoverlast. In de praktijk blijkt er bij nieuwe klanten vaak heel wat transporten en dus kosten bespaard te kunnen worden!


ENERGIE UIT AFVAL

Een groot deel van het afval wordt gebruikt voor recycling. Er blijft echter ook altijd restafval over dat naar een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) moet worden gebracht waar er met het afval elektriciteit en warmte wordt geproduceerd. De AVI’s kunnen echter fors verschillen in milieuprestatie. Wij maken alleen gebruik van de beste verbrandingsinstallaties in Nederland, zodat u ervan verzekerd bent dat de maximale energieopwekking uit uw afval wordt gerealiseerd.

Met onze jarenlange ervaring en opgebouwde kennis kunt u erop vertrouwen dat Milieu Service Nederland de partner bij uitstek is om uw afvalstromen op efficiënte, kostenbesparende en milieuvriendelijke wijze te organiseren!

Ben Ridder

Sixhaven
Milieu Service Nederland ondersteunt ons in het scheiden van al onze afvalstromen.

Joachim Le Loux

Veldboer-Eenhoorn
Wanneer wij een vraag hebben over het afval worden we direct geholpen door de servicedesk.

Etienne Boyer

Montessori College Oost
Dat afval scheiden belangrijk is onderstreept Milieu Service Nederland door hun afval-educatieprojecten.

UW AFVAL VOLLEDIG CO₂-NEUTRAAL

Milieu Service Nederland maakt de door u afgevoerde afvalstromen groen. Tijdens de inzameling en de verwerking van uw afvalstromen, komt het broeikasgas CO₂ vrij. Milieu Service Nederland zorgt ervoor dat de uitstoot van CO₂ zo beperkt mogelijk is door voorkoming en hergebruik van afval. De hoeveelheid CO₂ die overblijft compenseren wij voor u door te investeren in een project voor verschillende Keramische bedrijven in de Amazone. Ovens die nu branden op onder andere rijstvliesjes en notenschillen werden voorheen gestookt op de gekapte bomen uit het Amazone Regenwoud. Door uw CO₂ te compenseren en de lokale bevolking deze biomassa aan te bieden als primaire brandstof levert Milieu Service Nederland een bijdrage aan het reduceren van de schadelijke uitstoot van broeikasgassen, aan het behouden van de prachtige Amazone en het stimuleren van de economie in ontwikkelingslanden. In dit project profiteert dan ook niet alleen het milieu, het regenwoud en de biodiversiteit, maar ook de lokale bevolking. Dit laatste is essentieel voor het draagvlak en de houdbaarheid van dergelijke projecten. Mensen werken in een fabriek die nu gemakkelijker kan stoken, in een betere leefomgeving en er hoeft bovendien geen gevaarlijke houtkap meer verricht te worden.

Milieu Service Nederland levert zo haar bijdrage aan een duurzamere samenleving. Wij geloven daar in. De United Nations (UN) hebben dit project goedgekeurd. Het project wordt regelmatig gevolgd en getest volgens de zogenaamde CDM-methodieken. Het voldoet daarmee aan zowel de technische als de sociale vereisten die gesteld zijn door de UN.

EIGEN MEDEWERKERS

Milieu Service Nederland werkt vanuit het besef dat de medewerkers het menselijk kapitaal van de onderneming zijn en dat zij bepalend zijn voor het succes en de continuïteit van de onderneming. Tevredenheid van de medewerkers en ontplooiing van hun mogelijkheden zullen bijdragen aan een goede bedrijfsvoering. Milieu Service Nederland probeert daarom het ziekteverzuim te minimaliseren door de medewerkers goede werkomstandigheden en goed materiaal ter beschikking te stellen. Hierbij denken wij aan goede faciliteiten, ruimtes met airconditioning en ergonomisch goed ontworpen meubilair. Daarnaast wordt gezocht naar zoveel mogelijk afwisselend werk om eentonigheid te voorkomen. Continu blijven wij aandacht besteden aan de ergonomie op kantoor en aan het veiligheidsbewustzijn van de operationele medewerkers.

KLANTEN EN CONCURRENTEN

Door het flexibele team kan Milieu Service Nederland snel inspelen op de wensen en behoeften van klanten. De betrouwbaarheid, zowel in de relatie met de klant als van de geleverde diensten en producten, staat hierbij voorop. Opdrachten worden verworven vanuit de eigen kracht en niet vanuit de zwakte van anderen. Milieu Service Nederland voert werkzaamheden uit zonder hierbij partijen te benadelen of op oneerlijke wijze opdrachten te verkrijgen.

WAGENPARK EN CHAUFFEURS

Wegens de milieuvoordelen en een lager brandstofverbruik rijden de accountmanagers van Milieu Service Nederland in een auto met A-label. Dit houdt in dat de auto’s zeker twintig procent minder brandstof verbruiken dan andere auto’s uit diezelfde grootteklasse. Onze vrachtwagens hebben alleen euro 5 of 6 motoren, die onder de beste emissieklasse vallen. Om de veiligheid van onze medewerkers en andere weggebruikers te waarborgen, zijn al onze vrachtwagens voorzien van achteruitrijdcamera en dodehoekcamera. Onze chauffeurs dragen goed zittende werkkleding met reflectiestrepen en krijgen periodiek nascholing om hun rijvaardigheid optimaal te houden.

RECHTEN EN GEDRAGSCODES

Milieu Service Nederland hecht waarde aan de privacy van haar klanten. De medewerkers van Milieu Service Nederland zijn verplicht tot volledige geheimhouding van alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie van zowel onze klanten als van Milieu Service Nederland zolang dit niet in strijd is met nationale en internationale wetgeving. Hiervoor is een aparte paragraaf opgenomen in het arbeidscontract. Doelstelling is om de privacy van de klanten te blijven waarborgen.


MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN

Naast het op een milieuvriendelijke manier inzamelen en verwerken van afval en de zorg voor personeel, is Milieu Service Nederland ook op andere gebieden maatschappelijk betrokken. Kijk in ons jaaroverzicht van 2017 hoe we daar precies invulling aan geven:

Top