• Scherpste tarieven
  • Binnen 24 uur uw container voor de deur
  • Grootste aanbod van NL
  • 100% milieuvriendelijk en duurzaam
  • Totaalleverancier voor elke afvalstroom

Afval verminderen: op naar 100% kringloop?

23 oktober 2014

Onlangs werd de beleidsvisie van staatssecretaris Mansveld bekendgemaakt. Het doel is om de hoeveelheid restafval dat in Nederland verbrand en gestort wordt te halveren in 2020. In 2012 bestond ongeveer een derde van het restafval dat de ovens inging uit bedrijfsafval. Dat betekende dat ruim 3 miljoen ton bedrijfsafval werd verbrand.

In ‘Van afval naar grondstof’ (Vang), de brief van staatssecretaris Mansveld, wordt afval als grondstof gezien. Op die manier wordt de afvalberg verkleind en wordt er minder afval verbrand. Door efficiënt hergebruik is er uiteindelijk helemaal geen plaats meer voor verbranding. Een ambitieuze doelstelling. Binnen het bedrijfsafval is gelukkig nog veel ruimte voor verbetering.

Milieu Service Nederland ontzorgt de klant in zijn afvalmanagement. Uw persoonlijke accountmanager maakt een gratis afvalscan. Hieruit komt een advies voor optimalisering van uw afvallediging. Op deze manier verminderen we de hoeveelheid afval dat bij u vrijkomt en bespaart u op uw afvalkosten. Het bedrijfsafval wordt zoveel mogelijk geminimaliseerd en hergebruikt. Dit heeft ertoe geleid dat we, in samenwerking met de andere specialistische afvalinzamelaars, de hoeveelheid afval bij bedrijven op zijn minst hebben weten te halveren.

Wilt u ook uw hoeveelheid bedrijfsafval verminderen en zo besparen op uw afvalkosten? Neem dan contact op met uw accountmanager van Milieu Service Nederland en vraag om meer informatie.

Top