Afzetcontainers

Afzetcontainers kiest u op basis van het gebruik en het afval. Wij bieden open en gesloten containers voor onder andere bouw- en sloopafval, hout, grof afval, papier en restafval. Uiteraard zorgt Milieu Service Nederland voor milieuvriendelijke verwerking van al het afval.

Bouwafval / sloopafval

Op een efficiënte wijze inzamelen van bouw- en sloopafval vraagt om specifieke inzamelmiddelen. Met Milieu Service Nederland zorgt u voor het zo optimaal mogelijk scheiden van bouw- en sloopafval. Dat is het best voor het milieu en de kosten voor uw afvalinzameling. Veel van het bouw- en sloopafval kan worden hergebruikt, of opnieuw als grondstof worden ingezet voor andere doeleinden.

Bouwafval / sloopafval

Op een efficiënte wijze inzamelen van bouw- en sloopafval vraagt om specifieke inzamelmiddelen. Met Milieu Service Nederland zorgt u voor het zo optimaal mogelijk scheiden van bouw- en sloopafval. Dat is het best voor het milieu en de kosten voor uw afvalinzameling. Veel van het bouw- en sloopafval kan worden hergebruikt, of opnieuw als grondstof worden ingezet voor andere doeleinden.

``Milieu Service Nederland zegt wat ze doet, en doet wat ze zegt´´

Dhr. Kirch - Transnordic International Forwarding
Top