Privacyverklaring

Uw privacy
Milieu Service Nederland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Milieu Service Nederland houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website(s) van Milieu Service Nederland met persoonlijke informatie omgaan.

Klikgedrag
Op de website van Milieu Service Nederland worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Milieu Service Nederland haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Adres en telefoongegevens
Telefoongegevens kunnen vrijblijvend worden ingevuld en zullen alleen gebruikt worden om over een reeds afgenomen dienst te communiceren.

Gebruik van cookies
Milieu Service Nederland maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van sessie-cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje die of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. De sessie-cookie bevat géén persoonsgegevens en dient alleen om het gebruik van de Milieu Service Nederland-site voor u gemakkelijker te maken en helpt ons bij het onderscheiden van verschillende bezoekers. De sessie-cookie wordt direct na het sluiten van uw browser permanent verwijderd. Indien u geen cookies wilt, kunt u deze blokkeren via uw browserinstellingen. Dit heeft geen nadelig effect op de werking van onze site. Zie de website van de ontwikkelaar van uw browser voor meer informatie over het uitschakelen van cookies en de eventuele gevolgen.

Op deze website worden Google Analytics cookies gebruikt. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Gegevens worden niet met Google gedeeld.

IP-adressen
IP-adressen worden bewaard om statistieken samen te stellen over het surf-gedrag van bezoekers op onze website. Daarnaast gebruiken wij deze data om problemen te kunnen herkennen en op te lossen. Bij eventueel misbruik houdt Milieu Service Nederland zich het recht voor dit bij de betreffende internet provider te melden.

Milieu Service Nederland en andere websites
Op de site van Milieu Service Nederland kunt u een aantal links aantreffen naar andere websites. Milieu Service Nederland kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Sollicitaties
Milieu Service Nederland hecht veel waarde aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit voor de uitvoering of nakoming van de overeenkomst noodzakelijk is. We houden ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Milieu Service Nederland en door haar ingeschakelde derden onder verantwoordelijkheid van Milieu Service Nederland, voor zover dat uit hoofde van hun functie of opdracht noodzakelijk is.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

Milieu Service Nederland
Stammerkamp 1
1112 VE Diemen

Wijzigingen
Milieu Service Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van Milieu Service Nederland.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: info@milieuservice.nl

Top