• Scherpste tarieven
  • Binnen 24 uur uw container voor de deur
  • Grootste aanbod van NL
  • 100% milieuvriendelijk en duurzaam
  • Totaalleverancier voor elke afvalstroom

Mogelijke invoering afvalstoffenbelasting voor verbranden van afval

05 november 2014

Staatssecretaris Wiebes heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de beoogde invulling van de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2015. Het voorstel is gebaseerd op een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Op basis van deze studie stelt de staatssecretaris voor het afval te belasten dat door Nederlandse bedrijven of gemeenten wordt aangeboden om te storten of te verbranden. Op deze wijze worden volgens de staatssecretaris de lasten van een afvalstoffenbelasting evenwichtig verdeeld over burgers en bedrijven en is er een brede grondslag, waardoor het tarief relatief laag kan blijven. Ook draagt de maatregel bij aan de doelstellingen van het programma ‘Van Afval naar Grondstof’ (VANG) omdat recycling wordt gestimuleerd.

Sinds 1 april 2014 wordt er belasting geheven voor het storten van afval. Klanten van Milieu Service Nederland hebben hier destijds niks van gemerkt, omdat Milieu Service Nederland vanuit milieuoogpunt geen afval stort maar verbrandt. Vanaf 1 januari 2015 wordt er echter waarschijnlijk ook een afvalstoffenbelasting ingevoerd op restafval dat voor verbranding wordt aangeboden. De exacte belastingverhoging en verbrandingstarieven zijn op dit moment echter nog niet bekend.

Minder kosten en een beter milieu!
Met deze wetenschap wordt het voor bedrijven nog interessanter om afval te scheiden, door bijvoorbeeld recyclebare materialen apart in te zamelen. Hierdoor wordt het aandeel afval dat voor verbranding of stort wordt aangeboden kleiner, worden kosten bespaard en wordt bijgedragen aan een beter milieu!

Top