Snelle en voordelige afvalverwerking in heel Nederland

Vraag offerte aan

Afvalverwerking en hergebruik

Afval inzamelen is een vak, net als afvalverwerking. Ook het verwerken van afval is een specialisatie. Wij zorgen er niet alleen voor dat uw afval wordt ingezameld, ook is het onze zorg om het zoveel mogelijk te recyclen. Dat doen we zowel om kostenefficiënt te zijn als om zo duurzaam mogelijk te ondernemen. Onze dienstverlening richt zich op het ophalen van afval. Toch informeren wij u ook over wat er met uw afval gebeurt nadat we het hebben ingezameld. Verwerking en recycling vallen of staan bij goede logistiek en technologie. Omdat Milieu Service Nederland beide specialisaties beheerst sluiten afvalinzameling en verwerking naadloos op elkaar aan.

Afvalverwerking via Ladder van Lansink

Als het om afvalverwerking gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink, een standaard op het gebied van afvalbeheer. Op deze manier ondernemen wij zo duurzaam mogelijk. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit 5 stappen:

1. Afvalpreventie

Ten eerste proberen we afval zoveel mogelijk te vermijden of te beperken. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van koffiemokken in plaats van plastic koffiebekertjes, kiezen voor oplaadbare batterijen en het dubbelzijdig printen van papier.

2. Hergebruik

De een na beste wijze van omgaan met afval is om het te hergebruiken op een zodanige manier dat het geen verandering ondergaat. Bijvoorbeeld oude meubelen die tweedehands een nieuwe eigenaar krijgen. Of een statiegeldfles die gespoeld wordt en opnieuw gevuld.

3. Recycling

Mocht het niet mogelijk zijn om een van de bovenste treden ten uitvoer te brengen, dan is het zaak het afval zoveel mogelijk te recyclen. Grondstoffen die gerecycled kunnen worden zijn onder andere papier, karton, glas, plastic en metaal. Deze grondstoffen moeten uiteraard gescheiden worden ingezameld (glascontainer, papiercontainer).

4. Verbranden

De een na onderste stap is afval te gebruiken als brandstof of voor een andere wijze van energieopwekking. De warmte die bij afvalverbranding vrijkomt, wordt omgezet in energie (stoom, elektriciteit) en dus verantwoord gebruikt.

5. Storten

Storten is de onderste stap van de Ladder van Lansink en proberen we zoveel mogelijk te vermijden.

Door middel van dit systeem geven we bij de afvalverwerking prioriteit aan de meest milieuvriendelijke wijze van verwerking. Bij de verwerking van iedere afvalstroom kijken we of we de hoogste trede van de ladder kunnen realiseren. Door stap 4 en 5 te vermijden sparen we het milieu. Het verwerken van afval door middel van een verbrandingsovens kost namelijk veel energie en veroorzaakt veel CO2-uitstoot. Door recyclebare afvalsoorten met behulp van aparte containers in te zamelen voorkomt u dat ze in een verbrandingsoven terecht komen. Dit betekent minder CO2-uitstoot, wat beter is voor het milieu. En door het afval vervolgens opnieuw te gebruiken belast u het milieu veel minder. Er hoeven immers veel minder grondstoffen te worden gewonnen. U slaat met betrekking tot afvalverwerking dus twee vliegen in één klap.

Afval scheiden is goed voor uw portemonnee

Afvalverwerking en afval scheiden is niet alleen beter voor het klimaat en het milieu, het is ook goed voor ú. Door het scheiden van afval raken uw containers namelijk minder snel vol en hoeven ze minder vaak geleegd worden. Dit kan een flinke kostenbesparing opleveren. Wij plaatsen in heel Nederland kosteloos afvalcontainers voor uw afvalverwerking. Tevens kunnen onze accountmanagers u uitstekend adviseren over de meest optimale manier van afvalverwerking. Zij doen u een advies waarbij rekening wordt gehouden met de kosten en het milieu.

Vraag offerte aan

Recycling

We proberen natuurlijk de eerste twee treden van de Ladder van Lansink te bereiken, maar een groot deel van het afval dat wij inzamelen wordt gebruikt voor recycling. Er blijft echter ook altijd restafval over dat niet geschikt is voor recycling. Wij hebben ons beleid aangepast op de Ladder van Lansink. Dat beleid is erop gericht prioriteit te geven aan de meest milieuvriendelijke verwerkingswijzen. Dat betekent dat er altijd op de beste manier met uw afval wordt omgaan. Deze milieuvriendelijke wijze van afvalverwerking heeft ons milieumanagementsysteem het ISO 14001:2015-certificaat opgeleverd. Daarnaast zijn wij tevens in het bezit van het ISO 9001:2015- en VCA*-certificaat.

Papier

Vooral op kantoor ontstaat veel oud papier. Door dit papier van het normale afval te scheiden kan het echter heel goed opnieuw gebruikt worden. Op dit moment is 80% van het in Nederland geproduceerde papier afkomstig van recyclepapier. Per jaar wordt hier mee de kap van 7 miljoen bomen voorkomen. Net als het scheiden van papier is het ook recyclen ervan betrekkelijk simpel. Bij de afvalverwerking wordt het papier opgelost in water waardoor de papiervezels loskomen. Vervolgens worden de papiervezels met behulp van een zeef gescheiden van de vuildeeltjes. Na het bleken van de vezels worden ze gebruikt voor de vervaardiging van nieuw papier. Sommige bedrijven gooien hun vertrouwelijke documenten liever niet bij het oud papier. Toch kan ook dit papier gerecycled worden. Door gebruik te maken van een gesloten rolcontainer blijft het papier veilig bewaard tot wij het bij u op locatie vernietigen. Daarna wordt ook dit papier gerecycled.

Onze papiercontainers

Glas

Eén van de meest recyclebare afvalsoorten is glas. Glas kan keer op keer omgesmolten en hergebruikt worden. Dit komt omdat er geen kwaliteitsverlies optreedt en er tijdens het recycleproces ook niets verloren gaat. Op deze manier kan een bestaande hoeveelheid oud glas in principe tot in eeuwigheid worden hergebruikt voor de productie van een gelijke hoeveelheid nieuw glas. Bovendien is het gebruik van oud glas voor nieuw glas ook nog eens veel goedkoper dan het gebruik van nieuwe grondstoffen. Als u het glas in de glasbak gooit wordt het daarna verzameld bij een recycling -en afvalverwerking bedrijf. Daar wordt met de hand het meeste vuil verwijderd, waarna het glas in de machine verder wordt gereinigd. Vervolgens wordt het glas opgeslagen zodat eventuele voedingsresten kunnen oplossen en uiteindelijk wordt het glas omgesmolten tot een nieuw glasproduct.

Onze glascontainers

Plastic

In bijna elke omgeving wordt plastic afval geproduceerd. Dit kan ook haast niet anders want plastic wordt in talloze producten verwerkt. Van voedselverpakkingen en zakjes tot flessen en doppen. Deze afvalstroom is al snel omvangrijk genoeg om er een aparte rolcontainer voor te gebruiken. Maar wat gebeurt er met het plastic nadat het bij u opgehaald is? Allereerst wordt het plastic gewogen en maakt men een inschatting van de kwaliteit. Vervolgens wordt het plastic samengeperst en naar de sorteermachine getransporteerd. Daar worden de vervuilende elementen zoals metaal uit het plastic geschud. Het resterende plastic wordt in balen geperst en bij recyclingbedrijven verder verwerkt. Zij vermalen het plastic tot gruis zodat het makkelijk smeltbaar is. Eenmaal omgesmolten kan het plastic gebruikt worden voor de productie van bijvoorbeeld fleecekleding, speelgoed, mobiele telefoons enzovoorts.

Onze plasticcontainers

Kies voor Milieu Service Nederland voor uw afvalverwerking

Milieu Service Nederland zorgt voor snelle, voordelige en milieuvriendelijke afvalverwerking in heel Nederland. Voor verschillende verwerkingsbehoeften hebben wij de juiste en voordeligste oplossing. U heeft geen omkijken meer naar uw afvalverwerking. Milieu Service Nederland verzorgt desgewenst het gehele proces voor u. Neem contact op, of vraag direct een offerte aan.

Top