• Scherpste tarieven
  • Binnen 24 uur uw container voor de deur
  • Grootste aanbod van NL
  • 100% milieuvriendelijk en duurzaam
  • Totaalleverancier voor elke afvalstroom

Het nieuwe Landelijk Afvalbeheerplan is vastgesteld

18 december 2017
Ladder van Lansink

Om de zes jaar stelt Rijkswaterstaat een nieuw Landelijk Afvalbeheerplan vast. In dit plan wordt het Nederlandse beleid voor afvalbeheer beschreven. Het plan gaat in op wat er allemaal in Nederland wordt gedaan aan afvalpreventie, op welke manier het afval verwerkt wordt en wat de doelstellingen voor het afvalbeheer zijn. Het Landelijk Afvalbeheerplan kent daarnaast een 80-tal sectorplannen waarin het afvalbeleid voor specifieke afvalstoffen wordt behandeld.

LADDER VAN LANSINK EN EERDERE PLANNEN

Het Landelijk Afvalbeheerplan geeft weer naar welke treden op de Ladder van Lansink wordt toegewerkt. De focus bij LAP1 en LAP2 lag voornamelijk op het verlagen van de hoeveelheid afval dat wordt verbrand (E) of gestort (F). Deze onderste twee treden moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. LAP1 en LAP2 legden daarom extra nadruk op het scheiden van afval en het verminderen van de hoeveelheid restafval. Het produceren van grote hoeveelheden restafval werd daarnaast extra ontmoedigd door de verwerking van deze afvalstroom duurder te maken. Door de hoeveelheid restafval te reduceren, komen er immers meer grondstoffen beschikbaar die gerecycled (C) of hergebruikt (B) kunnen worden. Dit zijn, op preventie (A) na, de twee hoogste treden die met afvalverwerking behaald kunnen worden.

LAP3

Het tweede Landelijk Afvalbeheerplan ging in 2009 in. Dit plan is vervolgens nog met twee jaar verlengd, maar inmiddels is er een nieuw Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) opgesteld. Dit plan beschrijft het Nederlandse beleid voor afvalbeheer voor de periode 2017 tot en met 2023. Op 28 november 2017 is LAP3 officieel vastgesteld en op 28 december 2017 treedt dit nieuwe plan in werking.

FOCUS VAN LAP3

Met LAP3 gaat het Nederlandse afvalbeleid een grote stap zetten naar de hoogst mogelijk trede op de Ladder van Lansink: preventie. Met LAP1 en LAP2 zijn al mooie resultaten behaald, zo wordt inmiddels al meer dan 80% van het afval nuttig toegepast. De volgende stap is nu om te bekijken hoe we in Nederland efficiënt met grondstoffen omgaan, zodat we op die manier het produceren van afval zoveel mogelijk voorkomen.

DOELSTELLING LAP3

Nederland wil naar een circulaire economie toe, waarin efficiënt wordt omgegaan met grondstoffen en waarin de productie van afval zoveel mogelijk wordt voorkomen. In LAP3 wordt hiervoor al een grote stap gezet. Zo besteedt het plan aandacht aan hoe producten die van afval zijn gemaakt beter afgezet kunnen worden en hoe ervoor gezorgd kan worden dat producenten het afval weer terugnemen.

Een toekomstige stap is immers om van een afvalbeheerplan richting een materiaalplan te komen. Zo een materiaalplan verplicht producenten dan om hun productieprocessen en producten zo in te richten/te ontwikkelen dat hergebruik of recycling van de materialen mogelijk is. Het etiket ‘’afval’’ moet daarvoor van de materialen gehaald worden. De materialen zijn dan immers geen afval meer, maar grondstoffen.

In LAP3 zijn geen specifieke doelstellingen voor individuele afvalstromen opgenomen. Er is echter wel een algemene doelstelling: in 2020 moet minimaal 75% van het bedrijfsafval gescheiden worden ingezameld.

CIRCULAIRE ECONOMIE

In Nederland recyclen we bijna 80% van ons afval. Met behulp van LAP3 zet de afvalsector de komende jaren alles op alles op een circulaire economie te realiseren en de recyclingpercentages te verhogen. Bij een circulaire economie blijven de grondstoffen zo lang mogelijk in de kringloop. Dit wordt gedaan door producten en materialen te recyclen of hergebruiken. Dit zorgt ervoor dat grondstoffen langer hun waarde behouden. Uiteindelijk is het streven dat de hoeveelheid afval dat in Nederland wordt geproduceerd omlaag gaat, omdat het ontstaan van afval zoveel mogelijk wordt voorkomen. Een circulaire economie sluit dus naadloos aan bij het streven naar de hoogste trede van de Ladder van Lansink: preventie.

UW ADVISEUR VOOR CIRCULAIR AFVALMANAGEMENT

Milieu Service Nederland geeft u graag advies over hoe u uw afvalmanagement zo circulair mogelijk kunt indelen. Vanwege onze jarenlange ervaring op het gebied van afvalinzameling en onze kennis en expertise op het gebied van afval scheiden, zijn wij het juiste adres voor al uw vragen wat betreft circulair afvalmanagement. Wilt u graag weten hoe u ervoor kunt zorgen dat er binnen uw organisatie minder restafval vrijkomt? Vraag dan gerust een offerte aan of neem contact met ons op via het contactformulier of via 088 08 09 030. Eén van onze Branchemanagers komt graag bij u langs om een afvalscan uit te voeren en u te adviseren over de mogelijkheden.

Top