• Scherpste tarieven
  • Binnen 24 uur uw container voor de deur
  • Grootste aanbod van NL
  • 100% milieuvriendelijk en duurzaam
  • Totaalleverancier voor elke afvalstroom

Milieu Service Nederland en de ladder van Lansink

12 mei 2016
Ladder van Lansink

Graag zien wij dat onze klanten maatschappelijk verantwoord ondernemen, vooral op het gebied van afvalmanagement. Daarom hanteert Milieu Service Nederland de afvalhiërarchie van de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalbeheer, vernoemd naar de politicus Ad Lansink. In het kader van MVO kijken wij altijd goed hoe wij met het afval van onze klanten omgaan. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zes treden. De bovenste trede (A) geeft de beste manier van afvalverwerking weer. De laagste treden (E en F) willen wij zoveel mogelijk vermijden.

De treden

A. Afvalpreventie
De aller schoonste manier van omgaan met afval is het vermijden of in ieder geval het zoveel mogelijk beperken ervan. Neem bijvoorbeeld je eigen tas mee naar de supermarkt, gebruik oplaadbare batterijen en print dubbelzijdig.

B. Hergebruik
De een na beste wijze van omgaan met afval is om het te hergebruiken op een zodanige manier dat het geen verandering ondergaat. Bijvoorbeeld oude meubelen die tweedehands een nieuwe eigenaar krijgen. Of het opnieuw gebruiken van flessen.

C. Recycling
Is het niet mogelijk is om het afval volgens bovenstaande twee treden te verwerken? Dan kan afval zoveel mogelijk gerecycled worden. Grondstoffen die gerecycled kunnen worden zijn onder andere papier, karton, glas, plastic en metaal. Deze grondstoffen moeten dan gescheiden worden ingezameld (glascontainer, papiercontainer).

D. Energie
Indien de voorgaande stappen niet toegepast kunnen worden, wordt afval gebruikt als brandstof of voor een andere manier van energieopwekking. De warmte die bij afvalverbranding vrijkomt, wordt omgezet in energie (stoom, warmte, elektriciteit en secundaire grondstoffen).

E. Verbranden
De een na laatste stap is het verbranden van afval zonder dat hier energie uit opgewekt wordt. Hiervan is sprake als afvalstoffen verbrand worden in een installatie die niet speciaal is ontworpen om voor energieopwekking.

F. Storten
Afval storten op vuilnisbelten is de minst wenselijke optie en alleen mogelijk onder strikte voorwaarden. Dit is dan ook de onderste stap van de Ladder van Lansink en Milieu Service Nederland vermijd deze optie zo veel mogelijk.

Uw afvalstromen

Papier en karton
Ladder van Lansink, trede 3
In Nederland wordt papier en karton bijna altijd gescheiden ingezameld.
Er zijn tientallen soorten papierafval; onder andere verpakkingsmaterialen, drukwerk, enveloppen, tijdschriften en kranten. Papier wordt gemiddeld zo’n 7 keer hergebruikt. Er worden vaker oude vezels tijdens de productie gebruikt als nieuwe vezels. In 2008 werd ongeveer 85% van het papier hergebruikt.

Het gebruik van ‘oud papier en karton als ‘nieuwe’ grondstof is goed voor het milieu en financieel aantrekkelijk. Het meeste papier komt uit afval van kantoren. Karton halen wij bijvoorbeeld van verpakkingen uit industrieel afval.

Vertrouwelijk papier
Ladder van Lansink, trede 3
In een zakelijke omgeving wordt vaak papier geproduceerd dat vertrouwelijk verwerkt moet worden. Ook dit papier wordt uiteraard hergebruikt. Voor papier met vertrouwelijke informatie biedt Milieu Service Nederland de MobielZeker dienstverlening. Het papier wordt eerst versnipperd op locatie en daarna nogmaals vernietigd. De snippers die dan overblijven worden weer gerecycled tot papier.

Glas
Ladder van Lansink, trede 3
Glasafval wordt apart ingezameld en gerecycled. Bij de inzameling wordt er onderscheidt gemaakt
in wit, bruin, groen en bont glasafval. Het glas wordt door Milieu Service Nederland verwerkt en eventueel kurk, metaal, keramiek en papier worden verwijderd. Wereldwijd stijgt de vraag naar glasscherven, omdat het erg veel energie kost om glas te maken uit primaire grondstoffen. Met
de stijgende prijzen voor energie en grondstoffen, zijn scherven een goede basis voor nieuwe glasproducten. Door glasscherven te gebruiken in het productieproces, kan er bij veel lagere temperaturen glas worden gemaakt. In nieuw glas zit gemiddeld 50% oud glas verwerkt, hierdoor wordt naast grondstofbeperking ook een energiebesparing van 12,5% gerealiseerd.

Swill
Ladder van Lansink, trede 4
Swill is biologisch afbreekbaar afval zoals, aardappelen, brood, deegwaren, dranken, eierschalen, frites, gebak, groenten en fruit en zuivelproducten.
Het gescheiden Swill wordt voor het grootste deel
in composteer- en vergistinginstallaties omgezet tot compost. Het biogas dat bij de vergisting van GFT vrijkomt, kan worden ingezet als groene energiebron. Groenafval kan (na versnippering en bewerking) bijvoorbeeld hergebruikt worden als bodembedekker, (stal)strooisel, compost en kattenbakkorrels.

Restafval
Ladder van Lansink, trede 4
Milieu Service Nederland wil zo veel mogelijk afval herbruikbaar maken. Toch zal er altijd een afvalstroom overblijven die niet direct kan worden gerecycled. Van dat afval kunnen we dan in elk geval de energie gebruiken die ontstaat bij verbranding ervan. Het gaat vooral om de verbranding van huishoudelijk- en gemengd bedrijfsafval. Dit noemen we ‘thermische recycling’. Dit gebeurt bij diverse Afval Verbrandings Installaties (AVI’s) in Nederland.

Komen er bij u meerdere afvalstromen vrij? Met onze gratis afvalscan ontdekt u de meest praktische en voordeligste oplossingen. Neem contact op met onze accountmanager of bel 088 – 08 09 030.

 

 

 

 

Top